واحد بیمه و امور قرارداد
مسئول: زیبا امیرراد
تلفن:داخلی 312

شرح وظایف:
1- تنظیم اسناد بستری
2- تنظیم اسناد رادیولوژی و سونوگرافی
3- تنظیم اسناد اکو
4- تنظیم اسناد تست ورزش
5- تنظیم اسناد نوار قلب
6- تحویل اسناد بیمه به بیمه گرها
7- درخواست مطالبات از بیمه ها
8- پیگیری اسناد و رفع کسورات در بیمه ها
 
9- حضور در جلسه رابطین بیمارستانها
10-توجیه کردن پرسنل پذیرش و ترخیص در نحوه پذیرش نسخه ها
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-4-31 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ