مسئول درآمد: عبدالرحمن ارژنگ
تلفن: داخلی314
 
شرح وظایف
1.      تنظیم ارقام دریافتی وپرداختی در دفتر صندوق وبستن حسابها در موعد معین وتهیه سیاهه ریز عملکرد روزانه وماهیانه
2.      دریافت وجوه تنخواه گردان وسایر وجوه وصدور قبض های رسید وتحویل آنها به مراجع ذیربط وارائه چکهای وصولی به بانک
3.      تحویل درآمد روزانه به بانک و یا حسابهای مخصوص وتنظیم اسناد مربوط
4.      نظارت بر کلیه فعالیت واحدهای تحت نظارت وارائه راهنماییهای لازم به کارکنان تحت سرپرستی وتقسیم کار بین آنان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-10-23 9:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ