آزمایشگاه
مسئول آزمایشگاه: وحید علمدار
تلفن داخلی: 216

شرح وظایف کارکنان:


 
ردیف
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع وظایف
جانشین اول
جانشین دوم
 
1
وحید علمدار
آزمایشگاه
مسئول آزمایشگاه
مهناز باغی
فاطمه رافعی
 
2
مهناز باغی
آزمایشگاه
پرسنل شیفت در گردش(انجام کلیه تستهای مربوطه در بخش) مسئول ایمنی حفاظتی و مسئول بخش بیوشیمی
فاطمه رافعی
شهاب الدین اسدی
 
3
 
سمانه حیدرپوریان
آزمایشگاه
پرسنل شیفت در گردش(انجام کلیه تستهای مربوطه در بخش) مسئول بخش هماتولو‍ژي
سیما قائدی
نادیا صمدانی
 
4
 
فاطمه رافعی
آزمایشگاه
پرسنل شیفت در گردش(انجام کلیه تستهای مربوطه در بخش)
سایر پرسنل
سایر پرسنل
 
5
 
سیما قائدی
آزمایشگاه
پرسنل شیفت در گردش (انجام کلیه تستهای مربوطه در بخش)،
سایر پرسنل
سایر پرسنل
 
6
 
نادیا صمدانی
آزمایشگاه
پرسنل شیفت در گردش(انجام کلیه تستهای مربوطه در بخش)،
سایر پرسنل
سایر پرسنل
 
7
شهاب الدین اسدی
آزمایشگاه
پرسنل شیفت در گردش(انجام کلیه تستهای مربوطه در بخش)
سایر پرسنل
سایر پرسنل
 
8
 
حامد کمالی
آزمایشگاه
پرسنل شیفت در گردش(انجام کلیه تستهای مربوطه در بخش)
سایر پرسنل
سایر پرسنل
 
9
 
امامه قاضی زاده
آزمایشگاه
پرسنل شیفت در گردش(ص وع) میکروب شناسی-نمونه گیری-تجزیه ادرار
سایر پرسنل
سایر پرسنل
 
10
 
آفاق افسر
آزمایشگاه
پذیرش - جوابدهی
امامه قاضی زاده
رقیه قنبری پور
11
رقیه قنبری پور
آزمایشگاه
خونگیر، آماده سازی وسایل خونگیری
امامه قاضی زاده
آفاق افسر
 
12
زهرا بچه سقا
آزمایشگاه
لوله شوی، گردگیر
توسط شرکت خدماتی
توسط شرکت خدماتی
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-4-31 8:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ