آمادگی جهت انجام سونوگرافی
bccbbcbccbbcbccbbcbccbbc
1_ برای انجام سونوگرافی ناحیه لگن بایستی بیمار با مثانه پر مراجعه کند(Pelvis sono)
2_ برای انجام سونوگرافی شکم چنانچه کیسه صفرا نیز مد نظر باشد بیمار بایستی حداقل پنج ساعت قبل از انجام سونوگرافی از خوردن غذا خود داری نماید.(Abd sono)
3_برای انجام سونوگرافی حاملگی چنانچه حاملگی زیر 3 ماه باشد باید با مثانه پر مراجعه نماید (OB sono)
برای انجام سونوگرافی شکم و لگن علاوه بر ناشتا بودن بیمار بایستی با مثانه پر مراجعه کند (Abd.pelvis sono)
 
رادیو لوژی بیمارستان امیدوار اوز
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-7-24 10:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ