آمادگی قبل از انجام اندوسکوپی
 
* از شش ساعت قبل از انجام آزمايش از خوردن و آشاميدن پرهيز کنيد . 
* در موارد اورژانس محتويات معده توسط دستگاه مكنده (ساكشن) تخليه خواهد شد.
*طبق نظر پزشک از مصرف داروهایی نظیر رانتیدین ، سایمتدین ، امپرازول و غیره که جهت ناراحتی معده شما تجویز شده است خودداری نمائید .
 مراحلانجام اندوسکوپی
 
*ابتدا شما روي تخت دراز خواهيد كشيد در صورتی که نياز به تزريق داروهای آرامبخش احساس شود ، پرستار براي شما يك راه وريدي باز مي كند (رگ مي گيرد) و آن رابه سرم وصل خواهد كرد که البته در غالب موارد اندوسکوپی بدون نیاز به تزریق داروهای آرامبخش انجام می شود .
 *در مرحله بعد داروي بي حسي به درون حلق شما اسپري خواهد شد اين دارو مزه بدي دارد و ممکن است احساس بي حسي و تورم درحلق داشته باشید .داروی بی حسی توانايي بلعيدن و قورت دادن را از بين خواهد برد.
* مطمئن باشيد درحين انجام آزمايش تنفس شما دچار مشكل نخواهد شد.
*با قراردادن يك محافظ در دهان از دندانهاي شما محافظت خواهد شد.
*به هنگام وارد شدن لوله و انجام معاينه در شكم احساس پري و فشار خواهيد كرد.
*تنفس و فشارخون شما در طي انجام آزمايش تحت نظر خواهد بود.
 پس از اندوسکوپی : 
 
 تا يك ساعت بعد از انجام آزمايش قادر به قورت دادن نخواهيد بود زماني كه توانايي بلعيدن و قورت دادن را بدست آورديد می توانید غذا بخوريد. ممكن است تا چند روز گلودرد داشته باشید .
عوارض وخطرات احتمالی :
درموارد بسیار نادری احتمال بروز خونریزی ، آسیب به روده ، معده و مری وجود دارد
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-7-24 10:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ