ردیف
تاریخ
نام خیر
اهدایی
قیمت(تومان)
1
15/2/92
خريد دستگاه اكو
حاج منصور عباسي
000/000/138
2
10/2/92
دستگاه NST
هيات امناء
000/600/7
3
14/2/92
تخت زايمان
حاج محمد علي عابدي+ هيات امناء
000/250/15
4
20/2/92
نبولايزر
هيتات امناء
000/200
 
1/3/92
خريد تجهيزات پزشكي
سليم قاضي زاده
000/000/34
 
1/3/92
خريد تجهيزات پزشكي
جمعي از بانوان خير
000/000/18
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-4-5 12:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ