ردیف
تاریخ
نام خیر
اهدایی
قیمت(تومان)
1
25/2/89
آقای عبدالعزیز جام گوهری
تشک بادی
____
2
10/3/89
آقای زمین پیما
ویلچر
____
3
20/2/89
آقای ادریس رهنما
آب مقطر گیری سیستم دیونایز
000/700/1
4
20/2/89
خانم عهدیه اجرایی
میز کامپیوتر و صندلی
000/150
5
8/4/89
آقای ادریس رهنما
50 ملحفه و 50 روبالشی
____
6
21/5/89
خانم زبیده دادستان
_________
000/640
7
23/5/89
آقای فرخ امینا
2عدد صندلی گردون-میزکامپیوتر
210000
8
15/6/89
خانم نوشین امیدواری
فتوتراپی
1530000
9
1/7/89
آقای فریدی(فاطمه گل یزدان خواه)
یک دستگاه الترو کوتر
4000000
10
6/7/89
خانم صدیقه شفیعی
خرید کیف کمک های اولیه اورژانس
250000
11
6/7/89
خانم صدیقه شفیعی
سیزده عدد پتو
____
12
6/7/89
آقای ادریس رهنما
یکصد عدد ملحفه
____
13
13/7/89
خانم نوشین امیدواری
خرید دستگاه D/c shock
000/000/2
14
15/7/89
خانم فتیحه افسر
خرید دستگاه D/c shock
000/500/2
15
15/7/89
آقای سید عبداله هاشمی
خرید دستگاه سونو گرافی
000/000/48
16
15/8/89
آقای دکتر سلیم قاضی زاده
انفوزیون پمپ- کیف فوریتها و پروب پالس اکسیمتر
000/650/2
17
 
خانم زبیده دادستان
قسمتی از خرید دستگاه زایمان بدون درد
000/660
18
21/9/89
آقای اسمائیل محمدی(محلچه ای)
خرید ست آنتونکس جهت زایمان بدون درد
000/200/1
19
18/10/89
آقای محمد شاکری
دستگاه ونتیلاتور سیار
000/400/12
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-3-27 12:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ