اطلاعات بخش زایشگاه

 

 

 

متخصصین زنان : دکترشهلا نوروزی
سر پرستار : فرشته رهجو ، کارشناس ارشد مامایی
تعداد تخت بستری : 8 تخت ( لیبر : 2 تخت ، پس از زایمان  4 تخت ، سایر : 2 تخت )
تخت زایمان : 2 تخت
سایر خدمات : NST ، معاینات مامایی .
 
وضعیت پرسنلی :
 
عنوان پست
تعداد کل
رسمی
طرحی
قراردادی
کارشناس مامایی
11
9
2
0
کاردان مامایی
1
0
0
1
جمع
12
9
2
1

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-19 10:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ