اطلاعات بخش داخلی جراحی

 

 
 

متخصص داخلی : دکتر امین حیدری
متخصص جراحی :
متخصص یورولوژی : دکتر عبدالله دانش
متخصص چشم : دکتر حسن اعتصامی
متخصص گوش وحلق وبینی: دکتر شریفی
سر پرستار : طیبه قائدی  ، کارشناس پرستاری
تعداد تخت بستری : 20 تخت ( جراحی مختلط : 10 تخت ، داخلی : 8 تخت ، ایزوله : 2 تخت )
 
وضعیت پرسنلی :
عنوان پست
تعداد کل
زن
مرد
رسمی
طرحی
قراردادی
کارشناس پرستاری
10
10
0
8
2
0
بهیار
3
3
0
3
0
0
کمک بهیار
4
2
2
1
0
3
جمع
17
15
2
12
2
3
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-4-31 8:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ