اطلاعات بخش اتاق عمل

 

or.jpg]

 

سر پرستار : طمراث بوستانی
تعداد تخت عمل : 3 تخت
تخت ریکاوری : 3 تخت
سرویس های عمل : جراحی عمومی ، ارتوپدی ، یورولوژی ، زنان ، چشم ، ENT
متخصصین بیهوشی : دکتر ایرج رفیعی ، دکتر الهه کاظم توری 

وضعیت پرسنلی :

عنوان پست
تعداد کل
زن
مرد
رسمی
طرحی
قراردادی
کاردان اتاق عمل
8
5
3
6
0
1
کاردان هوشبری
5
4
1
5
0
0
بهیار
1
1
0
1
0
0
جمع
14
10
4
12
0
1
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-19 10:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ