اطلاعات بخش اتفاقات

 

er.jpg]

 

 

 

مسئول علمی : دکتر امین حیدری ، متخصص داخلی
سرپرست : دکتر عبدالرحمن حراسی ، پزشک عمومی
سر پرستار : زهرا زینالی ، کارشناس پرستاری
تعداد تخت بستری : 10 تخت ( مردان : 3 تخت ، زنان 3 تخت ، اطفال 3 تخت ، ایزوله 1 تخت)
تخت احیاء : 1 تخت
سایر خدمات : تزریقات ، پانسمان ، سوچر ، نوار قلب ، ...
 
وضعیت پرسنلی :
 
عنوان پست
تعداد کل
زن
مرد
رسمی
طرحی
قراردادی
کارشناس پرستاری
9
9
0
6
2
1
بهیار
2
1
1
2
0
0
کاردان فوریتها
1
0
1
0
0
1
جمع
12
10
2
8
2
2

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-19 10:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ