اطلاعات بخش دیالیزمسئول بخش دیالیز: جناب آقای دکتر حیدری
سرپرستار:ژاله ناصری نژاد کارشناس پرستاری
تعداد تخت: 5 تخت    
 
                                                       وضعیت پرسنلی
عنوان پست
تعدادکل
زن
مرد
پیمانی
قراردادی
طرحی
کارشناس پرستاری
4
4
0
1
2
1
بهیار
0
0
0
0
0
0
کمک بهیار
0
0
0
0
0
0
جمع
4
4
0
1
2
1
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-12-27 11:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ