اطلاعات بخش اطفال وارتوپدی

 

 

 

متخصص اطفال : دکتر کریم دلاوری
متخصص ارتوپدی: دکتر بهرام محمدی آزاد
سر پرستار : زینب اسدی ، کارشناس پرستاری
تعداد تخت بستری : 12 تخت
سایر خدمات : انکوباتور نوزاد : 4 دستگاه ، فوتوتراپی: 5 دستگاه ، چادر اکسیژن 1 دستگاه ، 
 
وضعیت پرسنلی :

 

عنوان پست
تعداد کل
زن
مرد
رسمی
طرحی
قراردادی
کارشناس پرستاری
5
5
0
5
0
0
بهیار
1
1
0
1
0
0
کمک بهیار
4
4
0
3
0
1
جمع
10
10
0
7
0
1

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-3-12 11:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ